Facebook

Betingelser

P� denne side kan du l�se betingelserne for brug af almenviden.dk.

Betingelser

Seneste opdateret: 27. juli 2013

Betingelser for brug af dette website

For din adgang og brug af webstedet https://almenviden.dk/ ("Almenviden.dk") g�lder f�lgende betingelser:


Opdateringer af betingelser

Vi forbeholder os ret til, til hver en tid, at �ndre disse betingelser for brug af sitet. Datoen for den seneste �ndring af betingelserne vil fremg� �verst p� denne side. De senest opdaterede betingelser vil altid v�re de g�ldende for brugen af siden.


Form�l med Almenviden.dk

P� Almenviden.dk kan man teste sig selv i viden indenfor alle omr�der. Man kan v�lge emner for sjov eller finde quizzer indenfor emner man gerne vil �ve sig. Man kan ogs� selv skabe sin egen quiz, tr�ne sine egne sp�rgsm�l og svar, samt dele quizzen og dets indhold med andre.


Brugerkonti

Vi forbeholder os ret til, til hver en tid, at lukke brugerkonti, hvis vi, efter eget sk�n, ikke mener at kontoen benyttes til Almenviden.dk�s form�l i strid med disse betingelser eller anden redelig handlem�de i �vrigt.


Indhold og Ansvar

Ved brug af sitet accepterer du at indholdet du publicerer p� siden skal v�re i overensstemmelse med disse betingelser og den til enhver tid g�ldende lovgivning. Vi forbeholder os ret til, til hver en tid, efter eget sk�n, uanset �rsag, at slette indhold, uden begr�nsning, som vi fx mener indeholder fejl, annoncering (eller anden marketing, reklame eller branding i �vrigt), �reskr�nkelse, diskrimination, racisme, bagvaskelse, injurier, udeladelser, usandheder, uanst�ndighed, pornografi, blasfemi, kr�nker tredjemands rettigheder, , eller.. anst�deligt, nedladende eller uetisk indhold.


Ved brug af sitet accepterer du at dette sker p� eget ansvar. Indholdet p� websitet er publiceret af sidens brugere og Almenviden.dk tager ikke ansvar for indholdet, herunder, men ikke begr�nset til, ytringer, holdninger, links, referencer eller henvisninger, eventuelle fejl, �reskr�nkelse, bagvaskelse, injurier, udeladelser, usandheder, uanst�ndighed, pornografi, blasfemi eller anst�deligt indhold du kan st�de p�. Ej heller kvaliteten, korrektheden eller n�jagtigheden af indholdet. Almenviden.dk fraskriver sig ethvert ansvar for brug af dette website, herunder, men ikke begr�nset til, skade p� programmel og udstyr.


Ved publicering af indhold p� Almenviden.dk accepterer og indest�r du for, at du giver, og har ret til at give Almenviden.dk ret til at gemme, l�se, vise, �ndre, slette, videregive og videreudvikle indholdet . Ellers m� du ikke publicere indholdet p� siden.


Enhver brug af sitet i strid med betingelserne kan bl.a. resultere i at du ikke l�ngere har ret til at benytte sitet og din brugerkonto bliver lukket. Ulovligt indhold vil straks resultere i underretning og videregivelse af alle n�dvendige oplysninger til myndighederne.


Eksterne links indeholdt p� Almenviden.dk er ikke er under Almenviden.dk's kontrol og Almenviden.dk er derfor ikke ansvarlig for indholdet p� disse websider. Det samme g�lder for websider, der linker til Almenviden.dk.


Ophavsrettigheder.

Alt indhold, inklusiv, men ikke begr�nset til, kode, design, billeder, logoer, tekster og ikoner p� Almenviden.dk tilh�rer Almenviden.dk og er beskyttet i henhold til varem�rkeloven, ophavsretsloven og anden lovgivning. Indholdet m� ikke offentligg�res, �ndres, kopieres, s�lges eller p� anden m�de gengives uden Almenviden.dk's forudg�ende skriftelige tilladelse.


Hvis du mener at noget p� sitet kr�nker dine rettigheder, som du fx ejer eller kontrollerer, kan du indsende en meddelelse om en s�dan overtr�delse til adressen nedenfor. Inkluder alle relevante oplysninger, herunder, hvilken rettighed og hvordan denne er kr�nket, i meddelesen. Vi vil derefter straks tage h�nd om sagen.


kontakt(at)almenviden(dot)dk

Emner