Betingelser

På denne side kan du læse betingelserne for brug af almenviden.dk.

Betingelser

Seneste opdateret: 24. april 2024

Betingelser for brug af dette website


For din adgang og brug af webstedet https://almenviden.dk/ ("Almenviden.dk") gælder følgende betingelser:

Opdateringer af betingelser


Vi forbeholder os ret til til enhver tid at ændre disse betingelser for brug af sitet. Datoen for den seneste ændring af betingelserne vil fremgå øverst på denne side. De senest opdaterede betingelser vil altid være gældende for brugen af siden.

Formål med Almenviden.dk


På Almenviden.dk kan du teste din viden inden for forskellige områder. Du kan vælge emner enten for underholdning eller for at finde quizzer, som du ønsker at øve dig på. Du har også mulighed for at skabe dine egne quizzer, træne på dine spørgsmål og svar, samt dele quizzen og dets indhold med andre.

Brugerkonti


Vi forbeholder os ret til til enhver tid at lukke brugerkonti, hvis vi efter eget skøn vurderer, at kontoen benyttes på en måde, der strider mod Almenviden.dk's formål, disse betingelser, eller almindelig god skik.

Indhold og Ansvar


Ved brug af sitet accepterer du, at det indhold du publicerer på siden skal være i overensstemmelse med disse betingelser og gældende lovgivning. Vi forbeholder os ret til til enhver tid, efter eget skøn og uden forudgående varsel, at fjerne indhold, som vi anser for at være i strid med disse retningslinjer, herunder men ikke begrænset til fejlindhold, uretmæssig reklame, ærekrænkelse, diskrimination, og andet indhold, der krænker tredjeparts rettigheder eller som vi finder stødende eller uetisk.
Ved brug af sitet erkender du at gøre dette på eget ansvar. Indholdet på websitet er publiceret af sidens brugere, og Almenviden.dk påtager sig intet ansvar for indholdets nøjagtighed, korrekthed eller kvalitet, herunder men ikke begrænset til ytringer, holdninger, links, referencer, eller eventuelle fejl eller anstødeligt materiale du kan støde på.
Ved at publicere indhold på Almenviden.dk garanterer og erklærer du, at du har fuld ret til at give Almenviden.dk tilladelse til at gemme, anvise, modificere, slette, overføre og videreudvikle indholdet. Hvis ikke, må du undlade at publicere indhold på siden.
Enhver brug af sitet i strid med disse betingelser kan resultere i ophør af din ret til at anvende sitet, og din brugerkonto kan blive lukket. Ulovligt indhold vil medføre omgående underretning og videregivelse af relevante oplysninger til de relevante myndigheder.
Eksterne links på Almenviden.dk er ikke under Almenviden.dk's kontrol, og Almenviden.dk er ikke ansvarlig for indholdet på disse websites. Det samme gælder for websites, der linker til Almenviden.dk.

Ophavsrettigheder.


Alt indhold, inklusive men ikke begrænset til kode, design, billeder, logoer, tekster og ikoner på Almenviden.dk tilhører Almenviden.dk og er beskyttet i henhold til varemærkeloven, ophavsretsloven og anden relevant lovgivning. Indholdet må ikke offentliggøres, ændres, kopieres, sælges eller på anden måde gengives uden Almenviden.dk's forudgående skriftlige tilladelse.
Hvis du mener, at noget på sitet krænker dine rettigheder, som du fx ejer eller kontrollerer, kan du indsende en meddelelse om en sådan krænkelse til nedenstående adresse. Inkluder alle relevante oplysninger, herunder hvilken rettighed og hvordan denne er krænket, i meddelelsen. Vi vil straks behandle din anmodning.

kontakt(at)almenviden(dot)dk

Emner