Facebook

Om Almenviden.dk

P� denne side kan du l�se om Almenviden.dk.

Om Almenviden.dk

Almen viden

Almen viden er viden som flertallet har tilegnet sig, og som dermed anses for at v�re almindelig og f�lles for de fleste mennesker. Denne viden er relevant for os alle sammen, og er ikke kun f�lles fordi vi alle mere eller mindre kender til den, men fordi den binder os sammen i et f�llesskab.

Almenviden.dk


P� Almenviden.dk kan man teste sig selv i viden indenfor alle omr�der. Man kan v�lge emner for sjov eller finde quizzer indenfor emner man gerne vil �ve sig. Man kan ogs� selv skabe sin egen quiz og tr�ne sine egne sp�rgsm�l og svar.

For sjov
For studerende
For professionelle
For l�rere og undervisere

For sjov


Nogle gange har man bare lyst til at udvide sin horisont og l�re noget nyt
Quizzerne p� Almenviden.dk er sjove og interessante og en glimrende m�de at l�re p�.
Man kan selv oprette quizzer eller benytte sig af at andre, der interesserer sig for samme emne, som �n selv, allerede har oprettet quizzer indenfor emnet.
Det er let at se hvilke quizzer, der eksisterer indenfor et bestemt emne og det er liges� nemt at se hvilke quizzer, der er popul�re og f�r en god bed�mmelse af andre brugere p� siden.

For studerende


Der er utallige gode m�der at forberede sig til eksamen p�. Mange s�tter post-its p� spejle, skabsl�ger og d�re, s� de regelm�ssigt for genopfrisket viden, der skal sidde fast til eksamen.
Der skrives noter, som gennemg�s igen og igen inden eksamen. Nogle opretter excel-ark med sp�rgsm�l og svar som terpes.
Alt sammen, giver det en bedre f�lelse af sikkerhed inden den store pr�ve. Jo mere viden, der har sat sig fast i l�bet af forberedelsen, jo mere selvtillid har, og udstr�ler man til eksamen.
N�r det fundamentale, paratviden, er p� plads, har man overskud til at virke afslappet og h�ndtere uventede sp�rgsm�l, der ellers kunne sl� �n ud og f� klappen til at g� ned.
Med Almenviden.dk kan man nu med lethed tr�ne og teste sig selv i viden indenfor et bestemt omr�de.
Ikke nok med at man kan tr�ne og teste sig selv, man kan ogs� f�lge sin egen udvikling indtil man endelig har fuldst�ndig styr p� emnet man �nsker at forberede sig indenfor.

For professionelle


Der kr�ves meget af folk p� arbejdsmarkedet. Man kommer ofte ud for at man skal s�tte sig ind i et emne p� kort tid, og nogle gange endda v�re den, der skal videregive viden om emnet til andre.
P� Almenviden.dk kan man oprette quizzer, og holde dem private, s� det kun er �n selv, der kan se og gennemf�re dem. Man har alts� mulighed for at �ve og teste sig selv i viden indenfor et omr�de, der m�ske er specifikt for ens job og virksomhed og dermed ikke vedr�rer andre.
Samtidig kan man, hvis emnet er generelt, b�de benytte sig af allerede oprettede quizzer, og ogs� dele sine egne quizzer med andre, s� de ogs� har mulighed for at s�tte sig ind i emnet og teste sig selv. Det kunne v�re kollegaer, der ogs� har en interesse i at �ge deres viden indenfor samme emne.

For l�rere og undervisere


Det er ikke kun muligheden for at teste sig selv i quizzer, der hj�lper til at opbygge viden indenfor et omr�de.
I endnu st�rre grad er oprettelsen af en quiz, hvor man skal t�nke over omr�det, formulere interessante, m�ske finurlige sp�rgsm�l og svar, med til at opbygge en �gte viden og interesse indenfor et emne.
Almenviden.dk er perfekt til at sikre og �ge motivationen hos elever, der f�r muligheden for at benytte et medie de er vandt til, til at udfordre hinanden i hvem der kan oprette de bedste quizzer og score den h�jeste korrekte svarprocent i hinandens quizzer.

Emner