Almen viden er viden som flertallet har tilegnet sig, og som dermed anses for at være almindelig og fælles for de fleste mennesker. Denne viden er relevant for os alle sammen, og er ikke kun fælles fordi vi alle mere eller mindre kender til den, men fordi den binder os sammen i et fællesskab.

Almen viden kan man opbygge ved at høre godt efter i skolen, læse bøger, læse aviser, se nyheder, eller på anden måde holde sig opdateret omkring hvad der foregår omkring én. Hvis man direkte vil træne sin almene viden kan man benytte mange af quizzerne på almenviden.dk, som giver mulighed for at både at opbygge viden og teste sig selv. Det kan for eksempel være indenfor emner som naturvidenskab, historie, politik, sport, film eller én af de andre kategorier.

Quizzerne På Almenviden.dk indeholder en række spørgsmål indenfor et eller flere emner som for eksempel naturvidenskab, historie, politik, sport, film eller én af de andre kategorier. Du kan opbygge din paratviden indenfor et emne ved udfordre dig selv i de quizzer, der eksisterer indenfor emnet. Hvis der ikke eksisterer en quiz indenfor det emne du ønsker at øve dig i har du mulighed for selv at oprette en quiz. På den måde kan du på en sjov og nem måde få lært dig selv svarene på de spørgsmål du ønsker at kunne besvare.

Der er indtil videre fire typer quizzer: Valgmuligheder, Paratviden, Nævn alle... og Øvekort

Multiple choice

Multiple Choice quizzen tager dig igennem en række spørgsmål og giver dig et antal svarmuligheder for hvert spørgsmål.Du har altså mulighed for at se det korrekte svar sammen med et antal forkerte svar. Din opgave er at vælge det korrekte svar.

Paratviden

I Paratviden får du nogle spørgsmål og skal svare uden at have nogle valgmuligheder.For hvert spørgsmål skal du skrive dit svar. Hvis dit svar er korrekt vil det blinke grønt og næste spørgsmål vil blive præsenteret.Der sker ikke noget ved at skrive et forkert svar. Først når tiden er udløbet vil svarfeltet blinke rødt, og du vil få det korrekte svar at vide.Du kan også melde pas inden tiden er udløbet, hvorefter svarfeltet straks vil blinke rødt, og det korrekte svar vil blive vist.Hver gang du ikke kender svaret vil du altså få det korrekte svar vist, inden du går til næste spørgsmål. På den måde vil du hele tiden lære flere og flere svar, indtil du kan svare 100% korrekt.

Nævn alle...

I Nævn alle... quizzerne gælder det om at nævne så mange rigtige svar på et spørgsmål som muligt.Der er kun et eneste spørgsmål. Hver gang du skriver et korrekt svar vil det blinke grønt og blive synligt under svarfeltet.Der sker ikke noget ved at skrive et forkert svar. Først når tiden er udløbet vil svarfeltet blinke rødt, og du vil få alle de korrekte svar at vide.Du kan også give op inden tiden er udløbet, hvorefter svarfeltet straks vil blinke rødt, og alle de korrekte svar vil blive vist.Hvis du ikke kan komme på flere korrekte svar vil du altså få alle de korrekte svar vist, inden du afslutter quizzen. På den måde kan du hele tiden lære flere og flere svar, indtil du kan svare 100% korrekt.

Øvekort

Øvekortene er mere til for at du kan teste din viden end det er en reel quiz.Du får vist et øvekort med et spørgsmål. Uden tidsbegrænsning kan du tænke over spørgsmålet og evt. formulere det, hvis det er det du vil øve.Når du mener at have det korrekte svar klikker du på kortet for at vende det og se de korrekte svar.Hvis du mener at svaret du forberedte inden du vendte kortet var godt nok klikker du OK. Ellers klikker du på Ikke OK.Hver gang du kører en bunke øvekort igennem får du altså både testet dig selv og øvet dig i at svare korrekt og fyldestgørende.Denne quiz er dermed perfekt til at forberede en mundtlig eksamen og reducere eksamensangst, da du har mulighed for at forberede og teste dig selv hjemmefra i dine egne spørgsmål og svar

En quiz oprettes ved at vælge Opret quiz i topmenuen.Du vil blive bedt om at angive et navn til din quiz, en kort beskrivelse, et emne, og vigtigst af alt, de spørgsmål og svar du gerne vil træne.

Spørgsmål og svar

Et spørgsmål oprettes som en del af Opret quiz. For hvert spørgsmål du opretter har du mulighed for at angive et eller flere svar.I multiple choice quizzen skal du oprette mindst et korrekt svar og et antal forkerte svarmuligheder også. Quizzeren skal så vælge det korrekte svar for at få point.I fritekst quizzen skal du ligeledes oprette mindst et korrekt svar og gerne flere, hvis der er flere korrekte svar til samme spørgsmål. Du kan ikke oprette forkerte svar til fritekst quizzen, da det netop går ud på at brugeren ikke får nogle valgmuligheder, men kun får point for at angive et korrekt svar i et fritekst felt.

Tags

Når du opretter en ny quiz kan du angive tags, som er alle de ord du kan komme på, der har noget med din quiz og dets spørgsmål og svar at gøre. For eksempel kunne en quiz om Danmarks historie have tags som Danmark, historie, vikinger, besættelsen, Christian den 4., osv.

Quizstatus

En gemt quiz kan kun ses af den, som har oprettet det. Man kan sige at det er under oprettelse. Det vil også sige at det kan redigeres og forbedres indtil det er perfekt. Så længe den kun er gemt kan den kun startes af opretteren og der føres ikke statistik over score og antal gange gennemført.En delt quiz kan ses og startes af alle brugere. Det kan ses på hitlisterne over quizzer hvor statistik over score og hvor mange gange det er gennemført bl.a. fremgår. Fordi quizzernes scorer gemmes, og man kan sammenligne sin egen score med den gennemsnitlige score, kan quizzen ikke længere redigeres, da det ville være unfair hvis quizzen blev gjort lettere eller sværere efter allerede at være blevet gennemført af nogle quizzere.En godkendt quiz er allerede delt, men spørgsmål og svar er blevet gennemgået af Almenviden.dk for om de alle er korrekte. Det vil sige at godkendte quizzers korrekthed er garanteret.

Regler

Da et af formålene med Almenviden.dk netop er at dele quizzer indenfor så mange forskellige emner som muligt er det kun muligt at gemme tre quizzer uden at dele dem. Hvis man ønsker at oprette flere end tre quizzer er det nødvendigt at vælge hvilke quizzer man vil dele med sidens andre brugere. Det er altid muligt at vælge hvilke quizzer man vil dele og en quiz kan altid slettes igen.

Under Mine quizzer vises en liste over alle de quizzer man selv har oprettet. Her kan man bl.a. se hvor mange gange ens quizzer er blevet gennemført, hvad den gennemsnitlige score er og quizzens status. Det er også her man kan vælge at redigere quizzer, der endnu ikke er delt, men stadig under oprettelse.

Under Mine resultater vises en liste over alle de quizzer man har gennemført. Man kan bl.a. se hvor mange gange man har gennemført hver quiz og hvad ens score er. Man kan sammenligne disse tal med hvor mange gange quizzen er gennemført i alt og hvad den gennemsnitlige score for alle sidens brugere er for quizzen.