Almen viden er viden som flertallet har tilegnet sig, og som dermed anses for at være almindelig og fælles for de fleste mennesker. Denne viden er relevant for os alle sammen, og er ikke kun fælles fordi vi alle mere eller mindre kender til den, men fordi den binder os sammen i et fællesskab.

Almen viden kan man opbygge ved at høre godt efter i skolen, læse bøger, læse aviser, se nyheder, eller på anden måde holde sig opdateret omkring hvad der foregår omkring én. Hvis man direkte vil træne sin almene viden kan man benytte mange af quizzerne på almenviden.dk, som giver mulighed for at både at opbygge viden og teste sig selv. Det kan for eksempel være indenfor emner som naturvidenskab, historie, politik, sport, film eller én af de andre kategorier.

Quizzerne p� Almenviden.dk indeholder en r�kke sp�rgsm�l indenfor et eller flere emner som for eksempel naturvidenskab, historie, politik, sport, film eller �n af de andre kategorier. Du kan opbygge din paratviden indenfor et emne ved udfordre dig selv i de quizzer, der eksisterer indenfor emnet. Hvis der ikke eksisterer en quiz indenfor det emne du �nsker at �ve dig i har du mulighed for selv at oprette en quiz. P� den m�de kan du p� en sjov og nem m�de f� l�rt dig selv svarene p� de sp�rgsm�l du �nsker at kunne besvare.

Der er indtil videre fire typer quizzer: Valgmuligheder, Paratviden, N�vn alle... og �vekort

Multiple choice

Multiple Choice quizzen tager dig igennem en r�kke sp�rgsm�l og giver dig et antal svarmuligheder for hvert sp�rgsm�l.Du har alts� mulighed for at se det korrekte svar sammen med et antal forkerte svar. Din opgave er at v�lge det korrekte svar.

Paratviden

I Paratviden f�r du nogle sp�rgsm�l og skal svare uden at have nogle valgmuligheder.For hvert sp�rgsm�l skal du skrive dit svar. Hvis dit svar er korrekt vil det blinke gr�nt og n�ste sp�rgsm�l vil blive pr�senteret.Der sker ikke noget ved at skrive et forkert svar. F�rst n�r tiden er udl�bet vil svarfeltet blinke r�dt og du vil f� det korrekte svar at vide.Du kan ogs� melde pas inden tiden er udl�bet hvorefter svarfeltet straks vil blinke r�dt og det korrekte svar vil blive vist.Hver gang du ikke kender svaret vil du alts� f� det korrekte svar vist inden du g�r til n�ste sp�rgsm�l. P� den m�de vil du hele tiden l�re flere og flere svar indtil du kan svare 100% korrekt.

N�vn alle...

I N�vn alle... quizzerne g�lder det om at n�vne s� mange rigtige svar p� et sp�rgsm�l som muligt.Der er kun et eneste sp�rgsm�l. Hver gang du skriver et korrekt svar vil det blinke gr�nt og blive synligt under svarfeltet.Der sker ikke noget ved at skrive et forkert svar. F�rst n�r tiden er udl�bet vil svarfeltet blinke r�dt og du vil f� alle de korrekte svar at vide.Du kan ogs� give op inden tiden er udl�bet hvorefter svarfeltet straks vil blinke r�dt og alle de korrekte svar vil blive vist.Hvis du ikke kan komme p� flere korrekte svar vil du alts� f� alle de korrekte svar vist inden du afslutter quizzen. P� den m�de kan du hele tiden l�re flere og flere svar indtil du kan svare 100% korrekt.

�vekort

�vekortene er mere til for at du kan teste din viden end det er en reel quiz.Du f�r vist et �vekort med et sp�rgsm�l. Uden tidsbegr�nsning kan du t�nke over sp�rgsm�let og evt. formulere det, hvis det er det du vil �ve.N�r du mener at have det korrekte svar klikker du p� kortet for at vende det og se de korrekte svar.Hvis du mener at svaret du forberedte inden du vendte kortet var godt nok klikker du OK. Ellers klikker du p� Ikke OK.Hver gang du k�rer en bunke �vekort igennem f�r du alts� b�de testet dig selv og �vet dig i at svare korrekt og fyldestg�rende.Denne quiz er dermed perfekt til at forberede en mundtlig eksamen og reducere eksamensangst da du har mulighed for at forberede og teste dig selv hjemmefra i dine egne sp�rgsm�l og svar

En quiz oprettes ved at v�lge Opret quiz i topmenuen.Du vil blive bedt om at angive et navn til din quiz, en kort beskrivelse, et emner, og vigtigst af alt, de sp�rgsm�l og svar du gerne vil tr�ne.

Sp�rgsm�l og svar

Et sp�rgsm�l oprettes som en del af Opret quiz. For hvert sp�rgsm�l du opretter har du mulighed for at angive et eller flere svar.I multiple choice quizzen skal du oprette mindst et korrekt svar og et antal forkerte svarmuligheder ogs�. Quizzeren skal s� v�lge det korrekte svar for at f� point.I fritekst quizzen skal du ligeledes oprette mindst et korrekt svar og gerne flere, hvis der er flere korrekte svar til samme sp�rgsm�l. Du kan ikke oprette forkerte svar til fritekst quizzen, da det netop g�r ud p� at brugeren ikke f�r nogle valgmuligheder, men kun f�r point for at angive et korrekt svar i et fritekst felt.

Tags

N�r du opretter en ny quiz kan du angive tags, som er alle de ord du kan komme p�, der har noget med din quiz og dets sp�rgsm�l og svar at g�re. For eksempel kunne en quiz om Danmarks historie have tags som Danmark, historie, vikinger, bes�ttelsen, Christian den 4., osv.

Quizstatus

En gemt quiz kan kun ses af den, som har oprettet det. Man kan sige at det er under oprettelse. Det vil ogs� sige at det kan redigeres og forbedres indtil det er perfekt. S� l�nge den kun er gemt kan den kun startes af opretteren og der f�res ikke statistik over score og antal gange gennemf�rt.En delt quiz kan ses og startes af alle brugere. Det kan ses p� hitlisterne over quizzer hvor statistik over score og hvor mange gange det er gennemf�rt bl.a. fremg�r. Fordi quizzernes scorer gemmes, og man kan sammenligne sin egen score med den gennemsnitlige score, kan quizzen ikke l�ngere redigeres, da det ville v�re unfair hvis quizzen blev gjort lettere eller sv�rere efter allerede at v�re blevet gennemf�rt af nogle quizzere.En godkendt quiz er allerede delt, men sp�rgsm�l og svar er blevet gennemg�et af Almenviden.dk for om de alle er korrekte. Det vil sige at godkendte quizzers korrekthed er garanteret.

Regler

Da et af form�lene med Almenviden.dk netop er at dele quizzer indenfor s� mange forskellige emner som muligt er det kun muligt at gemme tre quizzer uden at dele dem. Hvis man �nsker at oprette flere end tre quizzer er det n�dvendigt at v�lge hvilke quizzer man vil dele med sidens andre brugere. Det er altid muligt at v�lge hvilke quizzer man vil dele og en quiz kan altid slettes igen.

Under Mine quizzer vises en liste over alle de quizzer man selv har oprettet. Her kan man bl.a. se hvor mange gange ens quizzer er blevet gennemf�rt, hvad den gennemsnitlige score er og quizzens status. Det er ogs� her man kan v�lge at redigere quizzer, der endnu ikke er delt, men stadig under oprettelse.

Under Mine resultater vises en list over alle de quizzer man har gennemf�rt. Man kan bl.a. se hvor mange gange man har gennemf�rt hver quiz og hvad ens score er. Man kan sammenligne disse tal med hvor mange gange quizzen er gennemf�rt i alt og hvad den gennemsnitlige score for alle sidens brugere er for quizzen.