Indfødsretsprøven 2012

Indfødsretsprøven den 3. december 2012 - Ministeriet for Børn og Undervisning

spørgsmål nr.
Antal rigtige svar
60

Emner